Ač se to někomu může zdát divné, je to tak. Společnost ANETservis s.r.o. pracovala na analýze, kterou si u ní objednala největší česká banka, a to AČeská spořitelna, a.s.

Česká spořitelna požadovala vypracování analýzy části svého intranetu, která se týká projektů. NETservis měl za úkol zpracovat tuto analýzu a poskytnout tak České spořitelně odborný posudek stavu této části jejího intranetu a případně samozřejmě navrhnout vylepšení stávajícího designu i funkcionality. Nadstandardní součástí analýzy bylo i vypracování návrhu zábavné hry vytvořené pomocí technologie Flash, v níž by si každý uživatel intranetu mohl vyzkoušet, jaké to je být projektovým manažerem.

Česká spořitelna a.s. je nejvýznamnější bankovní institucí v České republice. Se svou téměř dvousetletou historií, s více než 5 miliony zákazníků a majetkem jdoucím k 600 miliardám korun bezpečně kraluje českému bankovnictví. Jsme proto nesmírně hrdi a poctěni, že jsme byli pro vypracování této analýzy vybráni právě my, společnost NETservis s.r.o. Je to pro nás čest. A těšíme se na případnou další spolupráci s Českou spořitelnou.