K dnešnímu dni se naše internetová agentura NETservis s.r.o. stala členem prestižního oborového sdružení Asociace.BIZ. Asociace.BIZ je dobrovolným sdružením předních dodavatelů internetových řešení a vznikla z potřeby spojit renomované internetové agentury do profesní asociace.

Vstup do prestižní oborové Asociace.BIZ byl pro naši agenturu NETservis s.r.o. jedním z našich dlouhodobých cílů. Jsme rádi, že jsme byli přijati jednomyslně. Věříme, že naše členství v asociaci pozitivně přispěje k dalšímu růstu naší agentury. Těšíme se, že svým dílem přispějeme k větší popularizaci asociace mezi odbornou i laickou veřejností.

V současné době má asociace pouze 17 členů. Všichni její členové patří mezi naprostou špičku ve svém oboru. Mezi hlavní cíle asociace patří:

* vytváření podmínek pro rozvoj internetu a elektronických médií;
* zavádění standardů do projektů internetových řešení;
* vytváření podmínek pro efektivní fungování poskytovatelů internetových řešení;
* budování povědomí o možnostech využití internetu a elektronických médií;
* prosazování pravidel etiky a morálky v oboru;
* zvyšování kvality řešení dodávaných členy Asociace;
* prosazování zájmů všeobecně prospěšných pro uživatele internetu;
* prosazování zájmů členů Asociace.

Jednou z významných aktivit asociace je každoroční pořádání soutěže Internet Effectivness Awards.