Cílem zakázky, kterou zadala firma Interoute naší společnosti NETservis s.r.o., bylo udělat radikální technickou inovaci již existujícího newsletteru a vytvoření nového newsletteru pro potřeby maďarské pobočky společnosti. Tedy emailu obsahujícího internetovou stránku s obrázky a formátovaný text.

Maďarská společnost Interoute se na trhu pohybuje již několik let a i když s nimi naše firma NETservis s.r.o. spolupracovala poprvé, doufáme, že to byl jen začátek k vytvoření dalších úspěšných projektů. Předností této spolupráce bylo mimo jiné velice příjemné jednání ze strany Interoute a jejich velmi nadstandardní a profesionální přístup.

Konečný produkt je upravený a inovovaný newsletter, což je v podstatě HTML soubor posílaný emailem přihlášeným odběratelům. Jedná se o jeden z moderních, levných a účinných marketingových nástrojů.
Postup prací byl následující. Bylo třeba vzít již existující newsletter a udělat mu kompletně nový vnitřek. Důvodem této radikální změny byla potřeba korektního zobrazování v nových emailových klientech. Byl změněn kód stránky, již inovovaný byl naplněn novými maďarskými texty. Stránka sama svůj vzhled však nezměnila, tedy až na pár obrázků, které dodal sám klient.

Na samotném newsletteru bylo třeba zkrátit články, které byly příliš dlouhé a bylo tedy nutné předělat. Řešením bylo přidání funkce „Více info“, kde se po rozkliknutí celé články rozbalí. To se ale již děje v internetovém prohlížeči a nikoliv v emailu samotném. Konečný výstup jsme dodali jak formou poslání emailem, tak v HTML formě v podobě souboru.

Právě kvůli obtížnosti a neobvyklosti používaného jazyka byly kladeny veliké nároky na domluvu a přesnou specifikaci. Například jsme pomáhali české pobočce firmy s upřesňováním požadavků směrovaných na jejich maďarské kolegy, např. FTP přístup. Veškerá komunikace s maďarskou stranou probíhala v anglickém jazyce.