Celosvětová síť poradenských společností KPMG potřebovala vytvořit systém on-line registrací na výběrová řízení týkajících se nabízených pracovních pozic. Této výzvy se s úspěchem zhostila společnost ANETservis s.r.o..

Společnost, nebo lépe řečeno, síť poradenských společností KPMG se zaměřuje na poskytování vysoce kvalitních poradenských služeb, které provádějí těmi nejkvalifikovanějšími pracovníky. KPMG působí celosvětově celkem v 148 zemích a zaměstnává více než 100 000 lidí. V České republice působí společnost KPMG již od roku 1990 a ve svých kancelářích v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Jablonci nad Nisou zaměstnává v současné době 550 lidí.

Služby, které KPMG poskytuje jsou díky vysoké odbornosti a kvalifikovanosti svých pracovníků na té nejvyšší úrovni. Jedná se zejména o audity, daňové poradenství, řízení rizik a poradenské služby, finanční poradenství.

Společnost NETservis dostala za úkol vytvořit nový systém registrací na výběrová řízení do firmy KPMG a ten implementovat do stávající internetové prezentace KPMG. Poskytuje-li KPMG nějaké volné místo, zadá tuto pracovní pozici do systému a k ní i termíny pohovorů. Žadatel o místo vyplní příslušný formulář a vybere si, v který termín se dostaví na pohovor. O celé této akci bude žadatel vyrozuměn emailem. Je-li naplněna kapacita některého z termínů, pak tento termín z nabídky vypadává. Veliký důraz byl kladen na bezpečnost celého systému a na vypracování kvalitní administrace pro vkládání nových nabízených pracovních pozic. Systém je k dispozici i v anglické verzi.