Karmelitánské nakladatelství je dlouhodobým klientem společnosti NETservis s.r.o.. Po úspěšných projektech www.katechismus.cz, www.kna.cz a www.ikarmel.cz jsme nyní dokončili a spustili iEncyklopedii náboženství, která má do vínku vloženo cca 2500 hesel, která jsou vzájemně provázána propracovaným systémem.

Základem dobrého a kvalitního slovníku je především funkčnost a nabídka jednoduchých postupů, kterými se kterýkoli návštěvník může dozvědět přesně to, co hledá. iEncyklopedie nabízí 3 různé způsoby, jak se dobrat požadovaných informací - fulltextové vyhledávání, abecední výpis hesel, náhodně generovaná hesla nebo přímá cesta pomocí kategorií. Výše uvedené způsoby se dají různě kombinovat a je zde k dispozici i rozšířené vyhledávání.

Každé heslo je pomocí několika různých druhů vazeb spojeno s ostatními (souvisejícími) hesly, synonymy a kategoriemi. Některé hesla jsou kromě kategorie samotné zařazena i do podkategorií a nechybí jim ani místní, časové či tématické zařazení. Díky tomuto propracovanému systému vazeb mohou návštěvníci vyhledávat místně i časově stejně zařazená hesla. Samotná filozofie iEncyklopedie je postavena na tom, aby návštěvník měl vždy možnost své nastavení pro vyhledávání rozšiřovat či zužovat tak, aby se dostal k toliko kýženému úspěchu.

Systém vazeb mezi hesly je poměrně složitý a administrační rozhraní, které jej ovládá poskytuje veškeré nástroje, které pracovníkům Karmelitánského nakladatelství umožňuje rozšiřovat základní databázi 2500 hesel na mnohem větší a komplexnější. Má-li návštěvník zájem o více informací, než je u každého hesla zobrazeno, je mu jako služba navíc doporučena literatura, kde nalezne vyčerpávající popis k danému heslu či tématu.