Internetový portál Centrum přeprav je podle jejich vlastního popisu specializovaný poptávkový systém určený pro výrobní firmy, dodavatele, dopravce a spedice k navázání kontaktů a vzájemné spolupráci. Společnost NETservis s.r.o. byla oslovena na základě sílící potřeby vyzkoušet, zda jejich webové stránky vydrží útoky hackerských skupin.

Společnost provozující portál Centrum přeprav má dlouholeté zkušenosti v oboru dopravy, spedice a internet marketingu. Vysoká poptávka dodavatelských a výrobních firem po zajištění přepravy a dopravních firem po vytížení vozů ji vedlo k vytvoření výše zmiňovaného specializovaného poptávkového systému.
Jelikož provozovatel portálu Centrum přeprav, že i nadprůměrně zabezpečené stránky nejsou zcela imunní vůči útokům nebezpečných hackerů, požádal společnost NETservis s.r.o. o tzv. penetrační test. Podstatou tohoto testu je to, že je webová prezentace podrobena simulovanému útoku hackera. Jsou jimi například SQL Injection, File Inclusion apod. V rámci tohoto testu je vlastní kód upraven tak, aby útoky možné nebyly. Jedná se tedy o test a zabezpečení stránek proti hackerům, ne o tvorbu stránek jako takových.
Předností tohoto projektu byla jeho rychlost. Jelikož se jednalo o „bezpečnostní“ opatření, byla celá akce provedena expresně a to během pouhých čtyř dní.