Společnost ANETservis, s.r.o. dokončila tvorbu Ainternetové galerie, která se zaměřuje na obrazovou prezentaci snímků z letošních letních záplav, které postihly velkou část naší republiky.

Na zakázku České pojišťovny, která se pochopitelně na pokrytí ničivých škod, způsobených rozvodněnými toky, jako náš přední pojišťovací ústav velkou měrou podílela, byla zpracována naší společností webová prezentace, jež nabízí svým návštěvníkům řadu působivých fotografií, které zachycují několik pečlivě vybraných míst z ptačí perspektivy.

Pokud tedy máte chuť alespoň pro připomenutí či jako varování před nezkrotnou přírodou myšlenkami se vrátit k srpnovým událostem tohoto roku, prostřednictvím webu „Povodně 2002“ máte tu nejlepší příležitost tak učinit. Všechny snímky jsou pochopitelně k dispozici jak ve zmenšeném náhledu, tak i původním rozlišení a kvalitě. Celá galerie je doplněna slušivou koláží, jež provází návštěvníka celým webem.

K dispozici jsou fotografie z následujících míst: Lužnice od jihu po Veselí nad Lužnicí, Lužnice do Bechyně, Vltava - soutok s Berounkou po Smíchov, Praha od Smíchova po Holešovice, Spolana, Mělník, Berounka, Beroun, Děčín, Ústí.

Naše společnost pochopitelně myslela při tvorbě prezentace na zachování grafického motivu, který je původní všem internetovým stránkám České pojišťovny, ale zároveň je brán ohled i na nespornou tragičnost zmiňovaných událostí, a tak je projekt pojat velmi střídmě a s citem.