Projekt, který zadalo Občanské sdružení Solidaris, o.s. naší firmě NETservis s.r.o., odstartoval vytvořením vhodného grafického loga sdružení. Naše společnost má s tvorbou log mnohaleté zkušenosti a nebyl to proto žádný problém.

Občanské sdružení Solidaris, o.s. pomáhá zkvalitňovat život mentálně postiženým lidem. Poskytuje jim zejména právní, sociální a zdravotní služby a zlepšuje tak jejich životní úroveň.

Požadavek na sdělení nového loga byl jasný. Jeho nejzákladnějším motivem bylo ukázat, co je hlavním cílem sdružení. Tímto cílem je pomoc druhým. Tedy, že silnější chrání slabšího, chytřejší radí méně chytrému, odvážný pomáhá bojácnému. Také mělo evokovat souznění člověka s přírodou, fungující mezilidskou komunikaci, vzájemnou pomoc a toleranci, pomocnou ruku. Tedy zásadní pocity jako jsou jistota, solidarita a tolerance. Logo mělo být jednoduché a lehce čitelné.

Konečná podoba loga vychází z motivu dvou postav, kde jedna, menší, důvěřivě pokládá hlavu na rameno té větší. Logo je doplněno názvem sdružení. Zelená barva celého loga pak dotváří atmosféru spojení s přírodou.

Nové logo se bude využívat v budoucí internetové prezentaci, kterou ve spolupráci s občanským sdružením právě dokončujeme, a pro tiskoviny a další potřeby. Na požadavek klienta bylo logo vytvořeno ve standardní a inverzní verzi.