Po projektu, kdy měla naše společnost NETservis s.r.o. za úkol vytvořit pro občanské sdružení Solidaris nové logo, byly na řadě nové a plně funkční internetové stránky. Ty mají být k dispozici všem, kteří se z jakéhokoliv důvodu o sdružení zajímají.

Občanské sdružení Solidaris vzniklo jako potřeba pomoci pro rodiny postižených a pro postižené samotné. Pomáhají jim v setkávání se s ostatními lidmi v běžném prostředí, při každodenních běžných činnostech, v navazování přátelství, zkrátka v celistvém procesu socializace.

Posláním sdružení je účinná podpora hlavního cíle, kterým je dosažení všeobecné rovnosti v postavení postižených osob ve společnosti, zkvalitnění jejich života, ochrana jejich práv s využitím právních, sociálních a zdravotních služeb. Postiženým chtějí umožnit pravidelnou podporu v získávání a udržování schopností a dovedností potřebných k dosažení co největší míry samostatnosti pro život v běžném prostředí.

Nová internetová prezentace má za úkol rozšířit povědomí o sdružení a poskytnout informace jak lidem, jejichž blízcí trpí postižením, tak současným a budoucím poskytovatelům finanční i nefinanční podpory nebo obchodním partnerům.

Na nové stránky byl nasazen redakční systém WebRedakce ve své základní podobě. Ta klientovi umožňuje libovolné aktualizace dle potřeby. Dále byla vytvořena grafika na míru podle přání klienta. Byl proveden její zlom, zřízen webhosting, provedena registrace do katalogů a již dříve bylo vytvořeno logo občanského sdružení.

Stránky samotné jsou velmi přehledné a svými příjemnými barvami navozují pozitivní atmosféru. Texty celého webu jsou napsány lidským, přátelským jazykem. Navigace je umístěna jak vlevo tak i nahoře na stránce. Dominuje zde logo a fotografie spojených, vždy nápomocných, rukou.