Společnost Preol, člen holdingu Agrofert, a jednička na českém trhu MEŘO (metylester řepkového oleje) dokončila výstavbu nového výrobního závodu na zpracování řepkového semene a produkci metylesteru mastných kyselin. Naše firma NETservis s.r.o. jim při této příležitosti vytvořila jednoduchou internetovou prezentaci.

Tento miniweb slouží jako informace pro pozvané hosty i jako zpětná vazba pro organizátora tohoto projektu. Na pozvánkách, které byly rozeslány poštou, byla uvedena tato URL, kde se pozvaný zaregistroval a potvrdil svou účast.

Společnost NETservis s.r.o. provedla expresně a to během tří dnů veškeré činnosti týkající se tvorby tohoto Webu, tzn. celkovou grafiku i její zlom, naplnění texty, odkaz na mapu (Mapy.cz) klikací loga, registrační formulář, který na neveřejné adrese vypisuje seznam zaregistrovaných s jejich celkovým počtem. Tento údaj sloužil organizátorům akce čistě k praktickým účelům, zejména pro potřeby cateringu.