V polovině roku 2006 prošla společnost NETservis s.r.o. certifikačním procesem a získala tak certifikát ISO 9001:2001. Tento certifikát, potvrzující splnění norem týkajících se řízení procesů, dokumentace a organizace podniku, musí být každým rokem obnovován tzv. dozorovým auditem. Ten každoročně prověří, zda společnost normy dodržuje. Společnost NETservis s.r.o. prošla svým prvním dozorovým auditem úspěšně.

Cílem každé společnosti je její trvale udržitelný rozvoj. Toho lze dosáhnout zmapováním a nastavením procesů, řízením zdrojů a zajištěním správných pracovních podmínek. Ve všech těchto aspektech nám certifikace ISO 9001:2001 velmi pomohla a doslova nás donutila dostat řízení společnosti do nových dimenzí. Už jen díky tomuto pohledu byl dozorový audit pro nás cennou zkouškou, kterou jsme si ověřili, že nám byl certifikát ISO udělen v srpnu loňského roku oprávněně. Děkujeme za spolupráci našemu certifikačnímu poradci společnosti MBK Consulting, s.r.o. a stejně tak certifikační společnosti EURO CERT CZ, a.s.