Společnost AZentiva požádala společnost ANETservis s.r.o. o provedení SEO analýzy a analýzy použitelnosti třech svých prezentací - Awww.indulona.cz, Awww.modafen.cz a Awww.deprese.cz. Tyto analýzy byly úspěšně dokončeny.

Existence internetových stránek ještě neznamená jejich úspěch. Obor, který se zabývá tím, jak stránky zviditelnit, se jmenuje SEO (Search Engine Optimization) a má za cíl provádět určité specifické změny stránek a dalších faktorů, které ovlivňují pozice stránek ve vyhledávačích jako jsou seznam.cz, google.com nebo jyxo.cz. Díky těmto změnám se může návštěvnost stránek podle situace i několikanásobně zvýšit.

Zvýšená návštěvnost není vše. Důležitým faktorem stránek je jejich informační hodnota. Pokud návštěvník nenajde na stránkách to, co hledá, je jeho návštěva zbytečná. Z tohoto důvodu musí být nedílnou součástí SEO analýzy i analýza použitelnosti internetové prezentace, která má za cíl změnit stav prezentace tak, aby poskytla skutečně veškeré potřebné informace a správně je nabídla návštěvníkovi, který se v rámci prezentace musí pohodlně pohybovat atd.

Jak již bylo uvedeno v úvodním textu, společnost NETservis s.r.o. provedla 3 analýzy stránek společnosti Zentiva (www.deprese.cz, www.indulona.cz a www.modafen.cz). Výsledkem těchto analýz byly 3 vyčerpávající dokumenty identifikující nutné a doporučené změny, které by měly zvýšit úspěšnost analyzovaných stránek z pohledu spokojenosti návštěvníků. Dokumenty identifikovaly i kladné vlastnosti sledovaných prezentací. Mezi tyto vlastnosti patřil především textový a informační obsah prezentací vyznačující se vysokou kvalitou.

Společnost Zentiva začala, téměř ihned po prostudování analýz, doporučené změny okamžitě realizovat. Spolupráce s touto renomovanou farmaceutickou společností si nesmírně vážíme a věříme, že bude nadále pokračovat.