Hlavní stránka Slovník pojmů Corporate identity


Corporate identity

Kvalitní logo firmy může vyjadřovat nejen její náplň či zaměření, ale také profesionalitu, solidnost nebo tradici firmy.

Nabízíme odborné zpracování návrhů logotypů ať už čistě typografických nebo s použitím grafického symbolu. Spolupracujeme s profesionálními designéry, kteří mají bohaté zkušenosti s úspěšným působením v tomto oboru.

Takzvaný firemní styl (corporate identity) je tvořen nejen logotypem samotným, ale zejména souborem pravidel určujících jeho užití v tiskovinách merkantilních (vizitky, dop. papíry, obálky, desky) i reklamních (např. letáky, prospekty, katalogy či inzerce), případně ve webové prezentaci. Tato pravidla firemního stylu bývají obsažena v GRAFICKÉM MANUÁLU. Ten tedy definuje jak přesnou podobu logotypu, jeho varianty a pravidla užití, ale i firemní barvy, firemní typ písma či eventuálně další grafické prvky. Jeho součástí jsou i grafické návrhy merkantilních tiskovin včetně přesných rozkresů pro jejich opakovanou výrobu. Grafický manuál, který vzniká v úzké spolupráci s klientem (vedením firmy) se posléze stává závazným pro všechny zaměstnance firmy, zejména marketingové pracovníky. Tím je zajištěna stylová jednota všech tiskovin a jiných vizuálních dokumentů, kterými se firma prezentuje navenek i uvnitř. Bývá obvyklé a výhodné, když grafický manuál vzniká zároveň s logotypem, ale je možné jej také vytvořit dodatečně k již existujícímu a užívanému logotypu. Je také možné takový zavedený logotyp (pokud je graficky hodnotný) podrobit tzv. redesignu a k takto modernizované podobě loga vytvořit grafický manuál.

Nabízíme také grafické zpracování tiskovin, úpravu publikací či navržení obalů podle dohody se zákazníkem.

Prohlédněte si naše corporate identity referenceFacebook Facebook

NETservis s.r.o. © 2020  Slovník pojmů Mapa stránek Kontakty