K dnešnímu dni je společnost NETservis s.r.o. hrdým nositelem certifikátu ISO 9001:2001. Tento certifikát znamená, že byl ve společnosti zaveden systém jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Samotné zavádění systému jakosti ISO 9001:2001 a jemu příslušné přípravné práce si vyžádaly několik měsíců tvrdé práce a příprav. Během této doby bylo třeba důkladně a podrobně zmapovat a popsat jednotlivé procesy probíhající v naší společnosti a to včetně všech vstupů a výstupů. Tato základní část ISO dokumentace byla následně obohacována o další prvky mapující jednotlivé role ve společnosti, stanovující jasné a konkrétní pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovníků, návaznosti procesů včetně odpovědnosti pracovníků za jednotlivé fáze procesů a stanovení pravidel pro zastupování jednotlivých pracovníků v případě nemoci či jiného druhu absence.

Kromě zmapování procesů bylo v rámci ISO certifikátu nutné připravit i přehled o outsourcovaných službách, informace o zajištění personálních, finančních a vzdělávacích zdrojích. Velká pozornost byla v rámci zavádění systému jakosti kladena i na důkladný popis kontrolních mechanismů včetně definování metodiky pro analýzu a měření úspěšnosti systému jakosti.

Certifikát o zavedení systému jakosti jsme získali po úspěšném provedení certifikačního auditu, na který nás připravovala poradenská společnost MBK Consulting, s.r.o., které tímto děkujeme a těšíme se na další spolupráci při případném zavádění dalších certifikačních norem. Certifikační autoritou, která prováděla audit, byla společnost EURO CERT CZ, a.s., které tímto děkujeme za profesionální a spravedlivý přístup.