Pro společnost Flex-tex Central Stock jsme realizovali e-shop s meziročním růstem KPI v desítkách procent.

Pro klienty v posledních letech realizujeme celou řadu náročných e-shopových řešení. Těší nás, že naše e-shopy mají výsledky a nyní je můžeme prezentovat.

U e-shopu flex-tex.cz jsme nedostali příliš volnosti v grafické práci, soustředili jsme se tedy především na funkční řešení postaveném na naší e-shopové platformě. Cílem bylo zjednodušit nákup a zefektivnit správu e-shopu v rámci společnosti.

Společnost Flex-tex Central Stock má dlouhou historii a obrat, nezbytnou součástí naší činnosti bylo přenesení uživatelských účtů, starších objednávek, ale i url adres pro indexaci ve vyhledávačích.

Cíle nového e-shopu

Když jsme začali e-shop realizovat, stanovili jsme si 2 cíle (KPI).

  1. Růst konverze
  2. Snížení míry okamžitého opuštění

Vyhodnocení jsme provedli s ročním odstupem za období 1. 1. - 31. 9. 2014 a 1. 1. - 31. 9. 2015 tak, aby na výsledky neměl vliv sezónní trend a aby nešlo o příliš krátké období s možným výkyvem.

Konverzní poměr

Při porovnání konverzního poměru mezi lety 2015 a 2014 došlo k nárůstu konverze o 41,6 %. Jedním z důvodů může být i to, že se stránka načte průměrně o 33 % rychleji než v minulém roce.

Míra okamžitého opuštění

E-shop se nám i přes relativně striktní grafické zadání podařilo zmodernizovat a zefektivnit. Důkazem může být meziroční snížení míry okamžitého opuštění o 23,57 %.

Chystáte-li se modernizovat e-shop nebo začít na zelené louce, neváhejte se nám ozvat!